1. Kaikille www.sundirect.lv sivustoilla oleville tavaroille sovelletaan valmistajan asettama takuu.
 2. Valmistajan asettama takuuaika on 2…5 vuotta.
 3. Tiedot konkreettisen tuotteen valmistajan takuusta löytyy tuotteen kuvauksessa, sekä asiakasneuvojalta www.sundirect.lv –sivustolla.
 4. Korvausvaatimusoikeus syntyy vasta silloin, jos tuote käytettiin vain tarkoitetulla tavalla.
 5. Tiedotamme, että valmistajan takuuehdot ovat voimassa vain jos ostaja voi esittää asiakirjan tuotteen hankkimisesta (kauppalasku)
 6. Tiedotamme, että takuuehdot eivät kattaa tavaran lisäkomponentteja (esimerkiksi tuotteen lisävarusteita)
 7. Valmistajan takuuehdot eivät ole voimassa, jos tuotteilla on vaurioita, joiden syynä on ostaja tai käyttäjä, nimittäin:
  7.1. tuotteella on sarjanumeron vauriot, mitä tekee takuunumeron lukukelvottomaksi;
  7.2. tuotetta käytettiin epätarkoituksenmukaisella tavalla tai se käytettiin käyttöohjeissa olevien ohjeiden vastaisella tavalla;
  7.3. tuotteella on naarmuja, rakenteet rikottiin, tuotteen huolto tehtiin käyttämällä vääriä aineita tai tuotteessa on muita jälkiä, jotka todistavat, että tuotteen käyttö oli väärin;
  7.4. mikäli tuotteen vaurio oli väärän syöttövirran, kaapeliverkoston, lämpötilan jyrkän vaihtelun seurauksena, sekä muiden ulkoisten tekijöiden seurauksena: esimerkiksi, savun, noen, pölyn, kosteuden, kolhaisujen, naarmujen seurauksena;
  7.5. jos tuotteessa on ammattitaidottoman korjauksen jäljet;
  7.6. jos tuotteen kanssa käytettiin siihen sopimattomia virtalähteitä, joita eivät olleet valmistajalla sertifioitu toimimaan määrätyn tuotteen kanssa, mikä aiheutti kyseisen tuotteen vahingoittamista;
  7.7. mikäli ostaja on käyttänyt tuotetta tuotanto- tai ammattitarkoituksiin (mikäli tuote ei ole tarkoitettu kyseiseen tarkoitukseen);
  7.8. Takuu ei ole voimassa, jos vauriot ovat ilmestyneet tuotteen väärän kuljettamisen tuloksena.
 8. Jos tavara on vaurioitunut, ostajalla on seuraavat vaihtoehdot:
  8.1 ottaa yhteyttä Sundirect yritykseen sähköpostitse [email protected]
  8.2 antamaan tietoja Tavaran vaurioiden luonnosta
  8.3 antamaan tietoja Tavaran sarjanumerosta
  8.4 liittämään tietoihin asiakirjan, joka todistaa Tavaran hankkimista
 9. Jos takuuhuolto ei ole voimassa, ja ostaja kieltäytyy maksullisesta remontista, niin ostajan on korvattava diagnostiikkakustannukset, jonka jälkeen ostaja saa Huoltokeskuksesta lausunnon esille saaduista tavaran puutteista. Mikäli ostaja suostuu maksulliseen remonttiin, niin hänen ei tarvita korvata diagnostiikkakustannuksia.

24 kuukauden kuluessa tavaran toimituksen jälkeen kuluttajilla on lain edellyttämä oikeus esittää moitetta siitä, että tavara ei vasta sopimuksen ehtoihin.