Sivuston www.sundirect.fi vierailun ja käytön aikana osakeyhtiö SPT Dizains voi saada tietoja, jotka sisältävät henkilötietoja:
1.1 kun saadaan henkilötietoja suoraan (etu- ja sukunimi, puhelin ja sähköposti);
1.2 kun saadaan tietoja välillisesti (esimerkiksi: cookies-tiedostojen ja muiden teknillisten keinojen avulla www.sundirect.fi -sivuston käytön seuraamiseksi).
Ostajien henkilötiedot käsitellään osakeyhtiössä SPT Dizains noudattamalla kaikki Tietosuojalaissa olevia vaatimuksia sekä muut Suomen Tasavallan normit, jotka säätelevät henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja suojausta. Ostajien henkilötietojen käsittelyn ja säilyttämisen aikana ​SPT Dizains käyttää järjestämis- ja teknillisiä keinoja, jotka turvaavat henkilötietoja satunnaiselta tai laittomalta paljastamiselta, muuttamiselta sekä muulta laittomalta käsittelyltä. Hankkimalla tuotteita www.sundirect.lv:n Nettimyymälässä, Ostaja antaa suostumuksensa ja lupansa yritykselle SPT Dizains rekisteröimään, tallentamaan, säilyttämään, luokittelemaan ja käyttämään kaikin tavoin Ostajan tietoja.

 1. Ostajan henkilötietoja sekä tietoja, joita Ostaja jatkossa antaa Myyjälle, tarvitaan seuraaviin tarkoituksiin:
  2.1 tietojen käsittely seuraa www.sundirect.fi-sivustolla tehtyjen asiakkaiden tilauksista ja sopimussuhteista. Tietojen käsittely tarvitaan vastaavan sopimuksen (kaupan) tekemiseksi;
  2.2 tiedot tarvitaan Ostajien tunnistamiseksi ja tilinpitämiseksi;
  2.3 tiedot tarvitaan ilmoitusten lähettämiseksi (sähköposti ja/tai tekstiviestit);
  2.4 tiedot tarvitaan muiden sopimussuhteisiin tai kauppa- tai sopimussuhteisiin perustuviin velvoitteiden suorittamiseksi.
 2. SPT Dizains turvaa Ostajien henkilötietojen suojausta ja turvallisuutta, niiden paljastamatta jättämistä ulkopuolisille siinä määrin, mikä se edellytetään Tietosuojalaissa sekä muissa Suomen Tasavallan normeissa, jotka säätelevät henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja suojausta.
 3. Perustellun kirjallisen hakemuksensa perusteella Ostaja on oikeutettu saamaan seuraavia tietoja:
  4.1 Ostajan henkilötiedot, jotka ovat saatu, tietojen lähde, milloin tiedoissa olevat tiedot muutettiin (mikäli se on sallittu normimääräyksissä);
  4.2 Tiedot henkilötietojen saajista; mikä oli henkilötietojen muokkauksen tarkoitus;
  4.3 Tiedon siitä, olivatko tiedot käsitelty automaattisesti.

Ostajien henkilötiedot säilytetään siihen asti, kun se määrätään normimääräyksissä. Ostajalla on oikeus vaatimaan henkilötietojensa poistamista milloin tahansa