1. Visām www.sundirect.lv precēm tiek piemērota ražotāja sniegtā garantija

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir no 2 – 5 gadiem

3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā , kā arī to ir iespējams precizēt pie www.sundirect.lv klientu konsultanta

4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tai paredzētājos apstākļos

5. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt preces iegādes dokumentu Invoice, Pavadzīme)

6. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem)

7. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
71. precei ir garantijas sērijas numuru bojājumi, kas padarījuši to nesalasāmu;
7.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
7.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
7.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
7.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
7.6. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
7.7. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
7.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
8. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

8.1. sazināties ar sundirect.lv izmantojot e – pastu [email protected]

8.2. iesniegt informāciju par Preces bojājuma raksturu
8.3. iesniegt informāciju par Preces sērijas nummuru
8.4. informācijai pievienot Preces iegādes apliecinošu dokumentu
9. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.